John Jones Pen yr Heol Fach

Bu farw John Jones Pen yr Heol Fach yn naw deg pump mlwydd oed. Arferais siarad gyda fe bron pob dydd ar fy nro yn yr iaith Gymraeg. Nid oedd yn siarad llawer o Saesneg o gwbl. Trigodd yn y ty hir ble’i annwyd naw deg pump o flynyddoedd yn ol. Gw^r cadarn y mynyddoedd a’r caeau, a’r pridd a’r pentre a’r ardal. Ysgrifenaf englyn cofiant iddo, a sonned yn yr iaith Saesneg. Y tro diwethaf a’i welais ‘r oedd yn edrych dros y cae ar ol y cywain gwair. Edrychodd ar ol y cywain gwair am bron ganrif. Gwyn eu byd y rhai addfwyn, canys hwy a etifeddant y ddaear.

John Jones Pen yr Heol Fach has died at the age of ninety five. I used to talk with him almost every day, on my walk, in the Welsh language. He did not speak much English at all. He lived in the same farm house (ty hir) where he was born ninety five years ago. A strong man of the mountains and fields, and the soil and the village and the area. I will write an englyn in his memory and a sonnet in the English language. The last time I saw him he was looking across the field after the hay harvest. He looked after the hay harvest for nearly a century. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.


%d bloggers like this: