Problemau Mawr

Rydych chi dim yn gwybod dim am Mawr a rydych ddi ddim wedi darllen beth ysgrifenais. Nid yw’r cynhorydd newydd yn deall Cymraeg. You do not know anything about Mawr, the new “Councillor” does not speak Welsh and does not understand a word of it. Rydych yn gwybod hwn yn barod a felly rydych yn osgoi pob problem fel arfer. You knew this already so you are evading your duty in a hypocritical way. Does dim diddordeb gennyf yn eich barn. I have no interest in your opinion because you do not read facts and are not elected by a democratic majority. As Armiger I am not entering into a political debate, I am writing the truth.

In a message dated 07/07/2017 23:42:59 GMT Daylight Time, writes:

Diolch am eich ebost – ond pam wnaethoch chi ddim ysgrifennu yn y Gymraeg?

Dwi ddim yn cytuno gyda’ch awgrymiadau bellach ond rwy’n hyderus bod eich cynghorydd newydd wedi dechrau gweithio dros les Mawr yn barod.

SD


%d bloggers like this: