Ffilm

Dolch yn fawr iawn, dodaf y ffilm ar fy nyddiadur www.aias.us (blog) . Many thanks, I will put the film on my diary on www.aias.us.

In a message dated 21/07/2012 12:36:51 GMT Daylight Time, s.ifan@ntlworld.com writes:

From: sian ifan [mailto:s.ifan@ntlworld.com]
Sent: 21 July 2012 12:24
Subject: Ffilm

Ffilm fer yn y ddolen gyswllt; yn Saesneg y tro yma – ond mae’r araith yn un pwysig.

http://www.youtube.com/watch?v=NO8WY0EBV-c

Short film in the link below introducing an important topic.

Siân


%d bloggers like this: