Ffermydd Gwynt – Hysbys Cyfarfod 110612

Diolch yn fawr Sin^n, fe ddodaf hwn yn syth ar y blog.

Annwyl Myron,

Gweler isod y manylion am y cyfarfod yn Nhy Tawe nos Lun.

Siân

WIND FARMS – FACTS and MYTHS

Monday; 11th June

7.00 p.m.

TŶ TAWE CENTRE

(Christina Street, Swansea)

Presentations by, and answering your queries will be:

Jenny Carlisle:

Technical Development Officer: Ynni’r Fro programme with Awel Aman Tawe

and

Peter Jones:

Ecosystems Policy Officer, RSPB Cymru

Member of the Welsh Government Climate Change Commission.

Here is a chance for Plaid members to hear the facts and learn from people informed about sustainability and specifically about the Wind Farm industry, particularly in Wales.

We will be discussing our policy on sustainability, including wind farms, at this meeting.

ALL MEMEBRS WELCOME

As places are limited in Ty Tawe I’d appreciate it if everybody could respond, even if you are unable to attend, so that we can extend an invitation to non-members.

For more information:

Contact details:

Cadeirydd, Rhodri Thomas: 01792 413226 neu 07917 003 644 a rhodri.lluest

FFERMYDD GWYNT – Y FFEITHIAU A’R CHWEDL

Nos Lun; 11eg Mehefin

7.00 p.m.

CANOLFAN TŶ TAWE

(Stryd Christina, Abertawe)

[See
the attached file]

Yn gwneud cyflwyniad yn ateb eich cwestiynau bydd:

Jenny Carlisle:

Swyddog Datblygiadau Technegol: Rhaglen Ynni’r Fro gydag Awel Aman Tawe

a

Peter Jones:

Swyddog Polisi Ecosystemau, RSPB Cymru

Aelod o Gomisiwn Llywodraeth Cymru ar Newid Hinsawdd

Dyma gyfle i aelodau’r Blaid glywed y ffeithiau gan bobl sy’n gwybod am gynaladwyedd ac yn benodol Ffermydd Gwynt yng Nghymru.

Yn y cyfarfod byddwn yn trafod ein polisi ni ar gynaladwyedd, gan gynnwys ffermydd gwynt

We will be discussing our policy on sustainability, including wind farms, at this meeting.

Croeso i bob aelod

Gan fod lle yn brin yn Nhŷ Tawe byddwn yn gwerthfawrogi petaech yn gallu ymateb, hyd yn oed os nad ydych yn gallu dod i’r cyfarfod, fel y gallwn estyn gwahoddiad i’r rhai nad ydynt yn aelodau o’r Blaid.

Am fwy o wybodaeth:

Manylion cyswllt:

Cadeirydd, Rhodri Thomas: 01792 413226 neu 07917 003 644 a rhodri.lluest


%d bloggers like this: